hits

mars 2017

Pasienter er viktigere enn systemet

Fritt behandlingsvalg er viktig for pasientene. Hvorfor vil Arbeiderpartiet reversere en pasientrettighet?

Det er spennende å starte min første blogg. Her kan jeg forhåpentligvis skrive om det som betyr mye for meg. I hverdagen blir det mye prat om tall, forskrifter og statistikk. Sånn er livet som helseminister. Det er altfor lett å bli oppslukt av møterom og papirer. Lange dager og kompliserte saker. Derfor prøver jeg - så godt jeg kan - å minne meg selv på hvem systemet er her for. Nemlig enkeltmennesket. Deres behov og deres ønsker.  

Jeg har en historie om 119 enkeltmennesker.

Noen av dem har opplevd alvorlige og gjentatte traumatiske opplevelser. Det kan være traumer påført av voksne mennesker i barndommen. Det kan være alvorlig omsorgssvikt.

Noen av dem sliter med å regulere egne følelser. De kan ha dårlig selvfølelse, utfordringer med angst og depresjon, og vansker med mat og søvn.

Noen av dem er unge. Noen av dem har ventet opp til ett år for behandling og hjelp.

Disse 119 menneskene har imidlertid en ting til felles. De fikk alle hjelp på den privat-ideelle institusjonen Modum bad i fjor - takket være ordningen fritt behandlingsvalg.

Fritt behandlingsvalg

Nå kan det være jeg tar feil. Men jeg er ganske sikker på at ingen av pasientene på Modum bad brydde seg om hjelpen de fikk var privat. Snarere tvert imot. Jeg tror det som var viktig for dem var at de fikk hjelp og at regningen ble av det offentlige.

Høyre har et mantra. Det som er viktig for pasientene er det som er viktig for politikerne.

Derfor innførte Høyre i regjering fritt behandlingsvalg. Derfor tar vi bruk ledig kapasitet hos private og ideelle aktører for å redusere ventetidene og helsekøene.

Fritt behandlingsvalg er en bred reform. Det handler ikke bare om å la pasientene "velg behandlingssted" på helsenorge.no. Det handler også om å få de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. Ved å overføre makt fra systemet til pasienten, må sykehusene finne nye og bedre måter å gi god og rask behandling. Høyre i regjering har i tillegg fjernet taket på hvor mange pasienter et sykehus kan behandle. Da motiveres sykehusene til å øke aktiviteten mye mer.

Og vi ser at det virker. Vi ser at mangfold gir raskere og bedre behandling. Det gir pasientene mer valgfrihet. Det gjør at de mestrer egen hverdag. Det er 70 000 færre mennesker i helsekø. Ventetidene har gått ned. Og det er en høyere vekst i pasientbehandling enn det den rødgrønne regjeringen fikk til gjennom sine åtte år.

Derfor går Høyre til valg på å utvide fritt behandlingsvalg til å gjelde flere sykdommer.

Reversering?

Spørsmålet nå er dessverre om fritt behandlingsvalg blir en kortvarig glede for de som benytter seg av det. Det er nemlig usikkert om fritt behandlingsvalg overlever høstens valg. Det finnes et parti som mener at fritt behandlingsvalg ødelegger for systemet. Og går til valg på å reversere ordningen.

Det er i utgangspunktet ikke overraskende at Arbeiderpartiet går på autopilot og er imot nye pasientrettigheter, slik som fritt behandlingsvalg. Men jeg synes det er trist om vi skal begynne å gå baklengs.

Jeg mener tiden har løpt fra politikere som setter systemet før pasientene. Systemet er ikke viktigere enn at pasienter får velge det tilbudet som er best for dem. Det er ikke viktigere enn at vi tar i bruk tilgjengelig kapasitet i de private.

Valgfrihet må være grunnleggende i den offentlige helsetjenesten. Fordi det fører til at tjenestene blir bedre. Fordi det sprer makt. Og viktigst av alt, fordi det respekterer at vi mennesker er forskjellige.