hits

Et godt liv etter kreften

Kreftfri betyr ikke nødvendigvis at du er frisk. Derfor vil Høyre innføre bedre oppfølging av kreftpasienter etter endt sykehusbehandling.

Flere overlever kreft enn tidligere - og flere kan leve lenge med kreft enn tidligere. Ingenting er mer oppløftende enn det. Men vi må ikke glemme alle de tusen som står igjen etter kreftbehandlingen. For selv om du er ferdig med behandlingen. Ja, selv om du er erklært kreftfri, kan det være at kroppen ikke fungerer som før.

En som har fått føle på det, og som har skrevet om sine erfaringer, er Rita Lønn Hammer.

Hun fikk magekreft i 2014. I dag er hun kreftfri, men som hun selv skriver, så hun fortsatt ikke frisk. Senskadene har meldt seg, hun sliter med smerter og lavt energinivå.

Rita sier hun er takknemlig for at det finnes en kreftkoordinator i hennes kommune som har «gjort alt for meg». Likevel ser hun store mangler. Behandlingen hennes innebar blant annet å operere bort magesekken, likevel fikk hun ikke oppfølging med tanke på hva hun bør gjøre med ernæring. Slik du får om du tar en slankeoperasjon.

Hun har selv måttet ta initiativ til å ta en blodprøve fordi hun ikke følte seg bra. Hun savner det livet hun hadde før kreften tok henne. Å trene, være sosial ? spise god mat på restaurant uten å bli dårlig. Jeg vil gjerne takke Rita for at hun orker å skrive om hvordan hun har det ? til tross for hvordan hun har det. At hun lar oss få et innblikk i sin hverdag, slik at vi vet litt mer om hva vi må endre på for å gjøre den bedre.

Pakkeforløp hjem

Kreft rammer 30.000 mennesker i Norge hvert år. 200.000 lever i dag med en kreftsykdom.  Å bli rammet av kreft gir en dramatisk livsendring for pasienter og pårørende. Bedre kreftoppfølging vil gi veldig mange et bedre liv når kreftcellene er borte.

Før forrige valg lovet Høyre å innføre pakkeforløp for kreftbehandling. Ideen var å sikre kort vei fra prøvetaking til diagnose og behandling. Pasientene skulle ha en person å forholde seg, og de skulle få informasjon hele veien. Det er nå innført 28 pakkeforløp som dekker nær 80 prosent av kreftpasientene. Resultatene har vært fantastiske. Ventetiden er redusert med 2 uker. Færre står i helsekø for behandling.

Pakkeforløp for kreft er rett og slett en suksess. Vi kan lese historier om pasienter som kjøper champagne til legene sine fordi de er så fornøyde. Pakkeforløp for kreft er å skape pasientenes helsetjeneste i praksis.

Men Høyre er ikke ferdig. Det er lett å forestille seg hvor maktesløs man føler seg når man er definert "frisk", men likevel ikke får sitt gamle liv tilbake. Derfor vil Høyre nå ta pakkeforløp et steg videre, og sikre oppfølging helt hjem ? i første omgang for kreftpasienter.

Pakkeforløp Hjem skal hjelpe tidligere kreftpasienter til å leve med fysiske og psykiske ettervirkninger. Det skal være et koordinert oppfølgingstilbud hvor vi ser hele mennesket i deres individuelle livssituasjon. Sykehus, kommuner og NAV skal samarbeide med pasienten og pårørende, og kartlegge medisinske behov, rehabiliteringsbehov, psykososiale behov og andre støttebehov. Når dette er avklart blir det foreslått et tilbud skreddersydd for den enkelte. Prinsippet skal være: «Ingen beslutninger om meg, uten meg».

Mestre livet

Vi har et godt velferdssamfunn, men det er ikke alltid like bra til å gi et godt tilbud til mennesker som har en helsetilstand det er vanskelig å definere. Hva skal vi kalle det når du er kreftfri, men ikke egentlig frisk, og heller ikke egentlig syk?

Jeg er glad for at Kreftforeningen jubler over Høyres forslag. De har kjempet i mange år for å få mer oppmerksomhet og bedre tilbud for pasienter når kreftbehandlingen er over. Vi skal være glade for arbeidet Kreftforeningen gjør med å fremme ideer som gjør norsk helsetjeneste bedre. 

Vi har gjort store medisinske fremskritt, og vi har gjort store fremskritt i å tilby den beste behandlingen vi kan gi raskest mulig. Nå skal vi bli bedre på å gi tidligere kreftsyke muligheten til å mestre det nye livet. Det lover Høyre.

I Harstad forrige uke møtte jeg flotte Olga Marie. Hun er i dag kreftfri fra brystkreft og fortalte meg om viktigheten av bedre oppfølging for både kreftpasienter og de pårørende. 

7 kommentarer

Hva med oppfølgingen mens de er i behandling? Tenkt på det eller?

Hva med pasienter med andre typer av kreft? Mange der får jo for svingende ikke den livsviktige medisinen de trenger for å i det hele tatt BLI friske. De medisinene blir stoppet på grensa fordi dere veier liv opp mot penger.

Alt for mange får ikke den oppfølgingen de skal ha og har krav på.

Det er flott å sette fokus på dette, men jeg ser dette kun som valgflesk, ikke noe annet.

Roger Johansen

Roger Johansen

Til Kenneth: Her kommer du med grove påstander, helt uten dokumentasjon og forankring i fakta.

Du får spørre deg hvordan oppfølgingen av kreftpasienter under behandling var under de rødgrønne da de hadde flertall sammenlignet med hvordan oppfølgingen er i dag. Først når du har fakta fra de rødgrønne sin periode opp mot hvordan situasjonen er i dag, kan du konkludere.

Helseministeren har ikke medisinsk kunnskap til å godkjenne behandlingsformer, enten de er lindrende eller helbredende. Som alle andre budsjettposter i Norge må også helsevesenet prioritere. Det finnes ingen utømmelig pengebinge som kan brukes på å gi alle den dyreste medisinen på markedet til enhver tid!

Prioriteringer, bortprioriteringer og valg om hvem som skal få, og hvem som ikke skal få, gjøres hver eneste dag i alle helseforetak her i landet.

Du uttaler deg som om landet vårt har en utømmelig pengekilde å bruke på medisiner. Slik populisme er farlig, og kun egnet til å forvirre og utydeliggjøre realiteter.

I motsetning til deg så er det svært mange brukere av fritt behandlingsvalg som opplever at de nå har fått en livreddende mulighet takket være H i regjering. Ap ønsker å fjerne den muligheten som disse har hatt til å få livet tilbake.

Det er ikke bare valgflesk, men direkte fiendtlig oppførsel av Ap!

Men, hva med alle dem som... og dem som... ja, dem også....

men dette innlegget var myntet på de av oss som har blitt kreftfri, og kjemper for å komme tilbake i hverdagen.

Jeg ble kvittert kreftfri i desember 2016, og var tilbake i 100% jobb i februar 2017, men er jo ikke helt tipp topp og langt fra sånn som jeg var før. Hverdagen er blitt en kamp.

Tusen takk til Bent Høie for å bringe vår situasjon til torgs i den politiske debatten.

Jeg synd han er veldig flink , han viser medfølelse og er ydmyk overfor de han prater med , syke mennesker møtes med kjærlighet og han er en god lytter og han tar seg god tid når han prater med mennesker😄 Synes han gjør en god jobb

Gro Belinda Lund

Gro Belinda Lund

Virker som noen "blander kortene" her i kommentarfeltet 😔 jeg er en av kreftoverleverene etter brystkreft behandling i 2014. Ingen fortalte meg at livet skulle bli så forandret etter behandlingen, så håper virkelig Høye tar tak i dette.

Flott og Viktig initiativ fra Høyre. Begrepet "pakke" er kanskje ikke helt ideelt siden vi snakker om enkelt mennesker. Mulig at behandlingsforløp passer bedre ?

Høyre har sikkert gjort noe men det er mye de kunne gjort noe med. Hvorfor skal ikke vi kunne få den samme kreftmedisin som er tilgjengelig i våre nabo land.

Les denne:

https://hnytt.no/2017/08/10/meninger-helseminister-bent-hoie-handlekraft/

Skriv en ny kommentar