hits

Leve hele livet. En kvalitetsreform for eldre

På Gloppen sykehjem kan beboerne sykle i sitt gamle nabolag mens de hører på musikk. Turen vekker gamle minner og får praten i gang.

 

På Hamborgstrøm Helse- og omsorgsdistrikt i Drammen har de forskjøvet middagen til senere på dagen. De eldre spiser mer og sover bedre (og slår meg i håndbak)
 

Som helseminister er det fantastisk å få reise rundt og se på alle de gode løsningene der ute, både på sykehjem og i hjemmetjenesten Jeg har besøkt mange kommuner som lykkes i å gi våre eldre en verdig hverdag.

Men dessverre vet vi at dette ikke er hverdagen til alle våre eldre.

Svikter for ofte

Vi ser og hører om eldre som ikke får i seg mat. Eldre som er overmedisinert. Eldre som ikke opplever å bli sett og møtt som enkeltmennesker med unike behov og ressurser. Det gjør siste del av livet tyngre og vanskeligere å mestre både for dem og de pårørende.

Sannheten er at det svikter for ofte med grunnleggende ting som mat, helsehjelp, aktivitet og fellesskap. Det er for store forskjeller på tjenestene mellom kommuner og innad i kommuner.

Mange regjeringer og mange helse- og omsorgsministre har forsøkt å utjevne forskjellene i eldreomsorgen. Ingen har lykkes helt. 

Dette er grunnen til at regjeringen nå har satt i gang arbeidet med en annerledes reform for eldre som heter "Leve hele livet"!

Løsningene finnes der ute!

Reformen kommer ikke ut av luften. Vi har allerede tatt mange grep for å gi våre eldre bedre tjenester.

Kommunene planlegger nå å bygge over tre ganger så mange sykehjemsplasser som da Arbeiderpartiet satt i regjering. Rekordmange ansatte i kommunene får etter- og videreutdanning. Vi utdanner flere ledere og sørger for legemiddelgjennomgang på alle sykehjem. Vi har oppfordret sykehjemmene til å forskyve middagen slik at de eldre får mat når de er sultne.

Dette legger grunnlaget for en ny reform, men det er ikke nok i seg selv.

Vi må innrømme at vi ikke greier å viske ut forskjeller mellom kommuner og sykehjem på et skrivebord i departementet. Det er jo ute i kommunene jobben skal gjøres! Vi må dra dit problemene oppstår. Der finner vi også løsningene!

Derfor skal vi ha dialogmøter ulike steder i landet før og etter sommeren. Til disse møtene inviterer vi eldre og pårørende, ansatte og ledere i kommunene, frivillige og forskere.

Temaene på møtene blir hvordan vi skal forhindre at det svikter med de alle viktigste tingene: Mat. Aktivitet og fellesskap. Helsehjelp. Sammenheng og gjennomføring.  

Vi skal finne de løsningene som fungerer for våre eldre i kommunene ? og sikre at de blir gjennomført flere steder i landet.

Valget avgjør

Det er velgerne som avgjør om vi får mulighet til å gjennomføre denne reformen. Det er nemlig en forskjell på partiene.

Arbeiderpartiet startet perioden med å erkjenne at deres politikk etter 8 år hadde sviktet i eldreomsorgen: http://www.aftenposten.no/norge/Ap-utvalg--Vi-har-ikke-nadd-malene-vi-satte-oss-67283b.html. Nå har de brukt fire år på å stemme imot regjeringens forslag for å sikre kapasitet og kvalitet i eldreomsorgen.

De stemte imot lovfestet rett til sykehjemsplass, stemte imot kompetansekrav i kommunehelsetjenesten og stemte imot å forsterke kravet om at kommunene skulle bygge ut flere plasser, ikke bare rehabilitere eksisterende.

Eldre har ikke tid til Arbeiderpartiets vente- og-se holdning i eldreomsorgen. De har i hvert fall ikke tid til at Arbeiderpartiet skal gjenta den politikken de selv innrømte ikke fungerte 8 år i regjering.

Leve hele livet

Mens Arbeiderpartiet går til valg på de samme løftene som de brøt sist, vil vi videre. Vi skal finne verktøyene som fungerer i praksis og sørge for at de blir tatt i bruk i hele landet.

De eldre skal få hjelp til å mestre siste del av livet. Pårørende skal slippe å slite seg ut. Og de ansatte skal kunne bruke hele sin kompetanse. Det er målet.

Vi må greie det nå!

6 kommentarer

Hva i helvete er poenget med denne pekefingeren mot hverandre? Gir denne pekefingeren et godt grunnlag for videre debatt? Eller er pekefingeren bare en videreføring av brød og sirkus som politikk er?

"Hva i helvete er poenget med denne pekefingeren mot hverandre?"

Det er greit å få ei påminning om Arbeiderpartiet sitt monopol på dei einaste riktige løysingane i offentleg sektor. Hendene er varmare der enn i privat sektor, me har høyrt om stoppeklokkesamfunnet og at konkurranse og privatisering er ein trussel mot vår velferd. Dette vert kringkasta av våre media som fungerar som heilt ukritiske mikrofonstativ, gjerne med backing av underbyggjande "forskning" frå Agenda og Fafo.

Noværande regjering jobbar til beste for landet. Sterkt i motsetning til Ap som ikkje har ein politikk for landet; kun ein strategi for å vinna valg. Illustrert glimrande i synet på kommunesamanslåing: Ap er for, men stemmer i mot av valgstrategiske hensyn. Av 7 kommunar i Hardanger har 4 av dei 1.000 innbyggjarar eller færre. Det er Stortinget, "betalaren", si plikt å innretta ein effektiv kommunestruktur. Ikkje stønadsmottakaren Kvitsøy med sine 500 innbyggjarar som krev å ha full dekning på alle kommunefunksjonar.

Om det er arbeidsplassar, sjukehus eller industri, i Odda, Kristansund eller Årdal, må me organisera samfunnet til beste for fellesskapet. Hovedvegen skal gå kortaste vegen og ikkje innom heimfylket til det parti som p.t. har samferdselsministeren. Svenskane let byråkratane ut frå fornuft laga 6 års planar som er til beste for fellesskapet, som motsats til norsk snorklipping stykkevis og delt.

Bent Høie skal ha for at han urædd jobbar for å finna løysingar til beste for landet; uavhengig av popularitetskonkurransen 11.september.

Mye vrøvl og lite konkret

Nå har vel ikke sittende regjering på noen måte økt overføringene til kommunene , selv om kommunene har blitt pålagt flere oppgaver ved sykehusreformen. Sykehusene sender pasienter til sykehjemmene i hjemkommunene for å bli ferdigbehandlet der, og selvsagt tar det mye kapasitet på sykehjemmene, og det uten at de økonomiske rammene er utvidet. Man blir rett og slett kvalm av å lese og høre om hvordan politikerne i sittende regjering prøver å forherlige situasjonen. Grunnen til den vanskelige situasjonen er altså at sittende regjeringer heller gir skattelette enn økte overføringer til kommunene. Det er DERES tiltak. Sanner lover sågar dårligere økonomisk oppfølging fra staten til de kommunene som ikke lar seg sammenslå frivillig! Glem å male med blank maling Høie. Helsesektoren lider.FrP og Høyre gikk sterkt ut i valgkampen forrige gang. Resultatene de viste i posisjon er mega anorektiske.

Heilt forferdelegt, vettu. Det blir'kje noke velferd når det ska vær sånn. Dei private aktørane i helsevesenet tenka barra på pengar og eigen inntening, vettu. Det blir det barra kalde hendor av. Nei, ska me få god nok velferd, ikkje barra for dei gamle men ôg for dei så jobba i Helsenoreg, så må me få vekk alle dei private aktørane og la det offentlege få monopolet på å driva sjukeheimar attende. Med gode nok løysingar så e lika for alle, sånn at ikkje dei så har pengar ska få kjøpa seg betre tenestar, det e trass alt det viktegaste, vettu. Det kan me få te allerede no, så røyst Raudt (ellor SV).

Høie: du skriver "De eldre skal få hjelp til å mestre siste del av livet." Dette stemmer ikke. Jeg har hittil fått nødvendig hjelp til matinnkjøp og -innsetting av kommunen, men nå har jeg fått beskjed om at dette blir det slutt på. Kommunen skal spare, og jeg skal værsågod klare meg selv ? enten jeg kan eller ikke. Er dette hjelp? Er dette eldreomsorg? Å nei da. Det er mye man kan si, men ikke noe av det egner seg på trykk. 😡

Skriv en ny kommentar